Snoeidag

Om een locatie als deze te behouden en levendig te houden moet er onderhoud gedaan worden aan de boomgaard.

Daarvoor zijn veel mensen nodig. Natuurmonumenten werkt samen met een aantal groepen vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van oude boomgaarden. Ook omwonenden helpen bij het onderhoud.

Eens per jaar faciliteert Natuurmonumenten een snoeidag, waarbij zij hulp inroept van vrijwilligers.

Hoewel een enkele snoeidag niet genoeg is voor zoveel bomen, doet het wel iets voor de beleving van de mensen die waardering en beleving van zo’n boomgaard, zeker in de eigen leefomgeving.