Algemeen

Het fruit voor onze cider en poirée komt van de hoogstam-boomgaard op het oude Fort Voorne. Binnen de wallen van het fort  is rond 1900 een fruitboomgaard aangeplant. Op dit moment zijn er ongeveer 200 fruitbomen op het terrein.

De bomen die nog uit de eerste tijd dateren zijn de ongeveer 50 hoge perenbomen aan de westzijde. Deze staan langs de intact gebleven stervormige walconstructie. De oude perenrassen zijn onder meer Legieponds en Claps. Ook de Bramley-Seedling-appels aan de zuidzijde dateren uit die tijd. Ze zijn vanaf de openbare weg goed zichtbaar.

In het centrum van de boomgaard zijn appels aangeplant. Een aantal daarvan zijn zeker zo oud als de peren. Ook hier zijn oude rassen te zien, zoals de al genoemde Bramley Seedling, Notaris en Sterappel.

De noordoostkant is aangeplant met pruimen- en kersenbomen. Het fruit van deze bomen heeft op dit moment vooral een functie in de verrijking van de natuur.

Vereniging Natuurmonumenten maakt zich hard om het oude aanzicht te behouden.

Bij vervanging worden oudere hoogstamrassen geplant.  Op een gegeven moment zullen er jonge bomen staan die  zullen uitgroeien en het uiterlijk van een hoogstamboomgaard in stand zullen houden.

Ook zorgt Natuurmonumenten ervoor dat er een kudde koeien en kalveren in en om de boomgaard weiden, om het oude (cultuur-)landschappelijke karakter te accentueren.

De koeien houden het gras kort en bemesten de boomgaard en veroorzaken daardoor mogelijkheden voor andere dieren en plantenleven. Ook zijn uilenkasten aangebracht en een bijenstand.