Geschiedenis

De hoogstamboomgaard ligt op het Fort Voorne dat dateert uit het einde van de 16e eeuw. Het ligt tussen de Waal en de Maas, tussen de Gelderse dorpen Heerewaarden.en Dreumel, zo’n beetje op de grens van de huidige gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal.

Het Fort Nassau, zoals het eerst heette, is aangelegd door Prins Maurits op een plek waar de Maas en de Waal samenstroomden. Met dit punt in handen kon hij de handel tussen Rotterdam en het gebied in Duitsland en België beheersen en anderzijds Holland veiligstellen. De Spanjaarden bouwden in 1599 ten westen van Heerewaarden het fort Sint Andries, dat al een jaar later in handen van de Hollanders kwam. Hiermee werd Fort Voorne overbodig en het raakte in de 17e eeuw in verval.

Toen de Fransen in 1672 ons land binnenvielen, sloopten ze beide forten. Fort Sint Andries werd daarna weer hersteld maar Fort Voorne niet. Op die locatie werd een boerderij gebouwd.

De omtrekken van drie van de vijf bastions zijn nog in het landschap zichtbaar. Ook is een deel van een meer naar binnen gelegen wal/gracht-constructie bewaard gebleven.

De verbinding tussen de Maas en de Waal, het Voornse Gat geheten, werd in 1735 afgesloten met een overlaatdijk en verzandde. Dit water wordt nu gedeeltelijk weer opengelegd. Hiermee wordt het gebied voor overstromingen behoed en het oude landschap wordt beter herkenbaar.

Langs deze landschappelijke elementen loopt een wandelpad.

Het gebied is dus zowel in historisch geografisch opzicht interessant als in cultuurlandschappelijke zin bijzonder. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat de locatie sinds 1999 eigendom is van de Vereniging Natuurmonumenten.

Het huidig gebruik van de locatie is het in stand houden van de boomgaard. De boomgaard is onderdeel van een vroeger agrarische bedrijf. De huidige boerderij is een markante T-boerderij met wolfsdak. Er zijn een bakhuisje en meerdere schuren op het erf. In het verleden hebben er een tbc-huisje en een bijenstal gestaan.

Langzamerhand is op en rond de locatie het gehucht De Voorne ontstaan. Het bevat nu ongeveer 20 woonhuizen.